بازیگران سریال ترکی دختران آفتاب

اسامی بازیگران دختران آفتاب

امره کینای بازیگر نقش هالوک مرت اغلو
هانده ارچل بازیگر نقش سلین ییلماز
اوریم آلاسیا بازیگر نقش گونش مرت اغلو
تولگا ساریتاش  بازیگر نقش علی مرت اغلو
بورجو اوزبرک بازیگر نقش نازلی ییلماز
برک آتان بازیگر نقش ساواش مرت اغلو
میرای آکای بازیگر نقش پری ییلماز
ملتم گولنچ بازیگر نقش رعنا مرت اغلو
فوندا ایلهان بازیگر نقش سویلای
تئومان کومباراجی باشی بازیگر نقش احمد مرت اغلو
کانات هپاری بازیگر نقش مرت
ثریا گوزل بازیگر نقش اینجی
ایرم حلواجی اغلو بازیگر نقش توئچه
سارپ جان کوراغلو بازیگر نقش امره
سارپر آردا بازیگر نقش جان

در حال بارگذاری...


سایر مطالب

بیوگرافی عجم بالتاجی بازیگر نقش سلین در سریال فضیلت خانم و دخترانش

بیوگرافی چائلار ارتوئرول(چاغرال ارتوغرول) بازیگر نقش یائیز در سریال فضیلت خانم و دخترانش

بازیگران سریال ترکی فضیلت خانم و دخترانش

بازیگران سریال ترکی عشق حرف حالیش نمیشه